preloader

PT28


  • Przeznaczony dla przemysłu tekstylnego, tworzyw sztucznych i spożywczego.
  • Podwójne działanie.
  • Równoczesna regulacja skoku igły.
  • Dodatkowe akcesoria montażowe.
  • Przyłącze przedmuchiwania do czyszczenia i zwalniania.
  • Płytka PTFE do styku z gorącymi powierzchniami.
  • Opcjonalne czujniki magnetyczne.