preloader

QCY


  • Jedna poluga koja omogućava spajanje EOAT kao i istovremeno prekidanje pneumatskih priključaka.
  • 8 portova za pneumatiku ili vakum
  • 15 električnih konekcija (opciono)
  • Male težine i širine
  • Brza promena alata robota
  • LOQC integrisana jedinica za zaključavanje (opcioni senzor)
  • Sprečava pogrešno povezivanje pneumatike i električnih konektora
  • Dve strane (strana robota i strana stezaljke), dostupne odvojeno, su u potpunosti sa svim dodacima QC serije.