preloader

Fleksibilnost, veština i tehnologija čine Gimatic vodećom svetskim proizvođačem pneumatskih i električnih hvatača za industrijsku automatizaciju. Gimatic takođe projektuje i realizuje namenske sisteme za specifične primene na zahtev klijenata.

Mechatronics

Rukovanje

Pneumatska automatizacija
 

Katalog rukovanja koji se odnosi na pneumatske komponente za opšte rukovanje i nudi širok asortiman proizvoda.

Plastika

Alat završnog uređaja robota

Gimatic je odlučio da aktivno sarađuje sa proizvođačima i montažerima mašina za livenje plastike i nudi širok asortiman proizvoda.

Mechatronics

Mehatronika

Električna automatizacija
 

Novi cilj koji Gimatic hoce da postigne danas jeste ulazak u tržište mehatronike.

Sensors

Senzori

Detekcija pozicije
 

Gimatic je odlučio da investira u oblast elektronike iz razloga što predstavlja budućnost industrijskog rukovanja.

 

 

EOAT rešenja

 

Kompetentnost, iskustvo, tehničke veštine i namenski alat predstavljaju Gimatic na EOAT tržištu. Naše kvalifikovano osoblje podržano od strane naših kompetentnih centara, uvek rastući kako bi dostigle svakog klijenta širom sveta, omogućava ostvarivanje bilo kakvog alata završnog uređaja uz podršku lokalne i globalne kompetentnosti, dizajnirane sa najnovijim verzijama CAD alata za projektovanje, lokalno sastavljani i, na zahtev instalirani takođe.

 

Novi proizvodi

 

 

 

 

 

Industrije

Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i 30-godišnjem iskustvu, Gimatic može u potpunosti zadovoljiti zahteve svih najinovativnijih industrijskih sektora.

 

 

Automobilska industrija

 

EOAT će rukovati unutrašnjim i spoljašnjim delovima automobila kao i integrisanim namenskim senzorima.

Automatizacija alata

 

Pneumatske ili električne hvataljke i sistemi za izmenu alata za primenu sa industrijskim robotima i kolaborativnim robotima.

Hrana i piće

 

Rešenja i materijali za prehrambenu industriju

 

 

Kućni aparati

 

Mala težina EOAT omogućava rukovanje plastičnim delovima za kućne aparate.

Farmacija i Medicina

 

Sertifikovani proizvodi za aplikacije u čistim sobama i za rad u teškim uslovima.

Automatizacija fabrike

 

Tradicionalna mešavina linearnih aktuatora, hvataljki i rotacionih aktuatora za tipična industrijska rešenja.

Više od 30 godina ekspanzivne inovacije

Gimatic se može osloniti na dobro organizovane, veoma pouzdane kapilarne mreže distributera i predstavništva (19 ukupno, Italijanskih i inostranih), što je od suštinskog značaja za garantovanje kontinuiranog protoka novih proizvoda. Prodajna mreža ne prodaje samo Gimatic proizvode, već takođe prikuplja zahteve korisnika i gradi specifično rešenje za datu potrebu.

 
 

Predstavništva

 
 

Distributera

 
 

ljudi širom sveta

 
 

Patenata

 

 

O Gimatic-u

 

Gimatic predstavlja savršen primer kompanije koja je "uvek u pokretu", spremna da lansira nove proizvode u svakoj oblasti poslovanja. Fleksibilnost, stručnost, korišćenje vrhunske tehnologije tokom projektovanja, razvoj i ponuda specifičnih rešenja za bilo koju vrstu primene.

 

 

 

 

Sajmovi i izložbe