preloader

QCY


  • Výhodou QCY je vestavěný uzavýrací ventil, který automaticky uzavře přívod vzduchu (vakua) předtím než je systém rozpopjen.
  • Otevření stlačeného vzduchu (vakua) je také automatické a následuje kompletní spojení.
  • A proto narozdíl od QCX, jedna páčka je dostačující. Tím se zmenšila velikost QCY, je zaměnitelný s QC...-A a kompatibilní s QC...-B.
  • Tento ventil je také s rotačním kohoutem a nevyžaduje velkou sílu pro zapnutí a nezpůsobuje nekontrolované pohyby během vypínání Odvzdušňovací obvod spojuje pneumatické nářadí s QC...-B do kontaktu s atmosférou než dojde k úplnému vypnutí.